Now showing items 1-1 of 1

    • Machine learning based early warning system enables accurate mortality risk prediction for COVID-19 

      Gao, Yue; Cai, Guang-Yao; Fang, Wei; Li, Hua-Yi; Wang, Si-Yuan; Chen, Lingxi; Yu, Yang; Liu, Dan; Xu, Sen; Cui, Peng-Fei; Zeng, Shao-Qing; Feng, Xin-Xia; Yu, Rui-Di; Wang, Ya; Yuan, Yuan; Jiao, Xiao-Fei; Chi, Jian-Hua; Liu, Jia-Hao; Li, Ru-Yuan; Zheng, Xu; Song, Chun-Yan; Jin, Ning; Gong, Wen-Jian; Liu, Xing-Yu; Huang, Lei; Tian, Xun; Li, Lin; Xing, Hui; Ma, Ding; Li, Chun-Rui; Ye, Fei; Gao, Qing-Lei (Nature communications, 2020)