Now showing items 1-3 of 3

  • Comparison of nonhuman primates identified the suitable model for COVID-19 

   Lu, Shuaiyao; Zhao, Yuan; Yu, Wenhai; Yang, Yun; Gao, Jiahong; Wang, Junbin; Kuang, Dexuan; Yang, Mengli; Yang, Jing; Ma, Chunxia; Xu, Jingwen; Qian, Xingli; Li, Haiyan; Zhao, Siwen; Li, Jingmei; Wang, Haixuan; Long, Haiting; Zhou, Jingxian; Luo, Fangyu; Ding, Kaiyun; Wu, Daoju; Zhang, Yong; Dong, Yinliang; Liu, Yuqin; Zheng, Yinqiu; Lin, Xiaochen; Jiao, Li; Zheng, Huanying; Dai, Qing; Sun, Qiangming; Hu, Yunzhang; Ke, Changwen; Liu, Hongqi; Peng, Xiaozhong (Signal Transduction and Targeted Therapy, 2020)
  • Susceptibility of tree shrew to SARS‐CoV‐2 infection 

   Zhao, Yuan; Wang, Junbin; Kuang, Dexuan; Xu, Jingwen; Yang, Mengli; Ma, Chunxia; Zhao, Siwen; Li, Jingmei; Long, Haiting; Ding, Kaiyun; Gao, Jiahong; Liu, Jiansheng; Wang, Haixuan; Li, Haiyan; Yang, Yun; Yu, Wenhai; Yang, Jing; Zheng, Yinqiu; Wu, Daoju; Lu, Shuaiyao; Liu, Hongqi; Peng, Xiaozhong (Scientific reports, 2020)
  • The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice 

   Bao, Linlin; Deng, Wei; Huang, Baoying; Gao, Hong; Liu, Jiangning; Ren, Lili; Wei, Qiang; Yu, Pin; Xu, Yanfeng; Qi, Feifei; Qu, Yajin; Li, Fengdi; Lv, Qi; Wang, Wenling; Xue, Jing; Gong, Shuran; Liu, Mingya; Wang, Guanpeng; Wang, Shunyi; Song, Zhiqi; Zhao, Linna; Liu, Peipei; Zhao, Li; Ye, Fei; Wang, Huijuan; Zhou, Weimin; Zhu, Na; Zhen, Wei; Yu, Haisheng; Zhang, Xiaojuan; Guo, Li; Chen, Lan; Wang, Conghui; Wang, Ying; Wang, Xinming; Xiao, Yan; Sun, Qiangming; Liu, Hongqi; Zhu, Fanli; Ma, Chunxia; Yan, Lingmei; Yang, Mengli; Han, Jun; Xu, Wenbo; Tan, Wenjie; Peng, Xiaozhong; Jin, Qi; Wu, Guizhen; Qin, Chuan (Nature, 2020-05-07)